Montáž

Dodržujte prosím nasledujúce upozornenia!

Pri ich nedodržaní je záruka neplatná!

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte návod!

NEDVÍHAJTE a neprenášajte výťah za vodiče!

UPOZORNENIE – toto uzariadenie bolo / nebolo naprogramované

Zariadenie musí byť namontované správne a vo vodováhe!

NEPRIPÁJAJTE žiadne napájanie na ovládacie vodiče!

NEPOUŽÍVAJTE výťah bez minimálnej záťaže, zariadenie zlyhá!

NEOTÁČAJTE spodnou časťou pri dvíhaní svietidla ku výťahu. Hrozí riziko skratu alebo vážneho poškodenia!

Ak máte akékoľvek pochybnosti, kontaktujte prosím Vášho lokálneho zástupcu REEL TECH!

Montáž

Upevnite výťah hákom o strmeň.

Pomocou strmeňa namontujte svietidlo ku výťahu a pripojte ku elektrickej sieti.

Zariadenie pripájajte ku elektrickej sieti len pri vypnutom ističi!

Zapnite diaľkové ovládanie. Zadajte číslo výťahu (napríklad 1) a stlačte tlačidlo DOWN (dole) pre spúšťanie.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA! Výťah musí byť bezpečne mechanicky upevnený na pevné a zvukovo odolné miesto (nie je súčasťou dodávky), ktoré znesie kombinované zaťaženia výťahu i svietidla. V prípade pochybností sa poraďte s profesionálnym statikom.

Wir verwenden Cookies für Benutzerfreundlichkeit, Statistik und Einstellungen.
Wenn Sie hier bleiben, nehmen wir an, dass Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden sind.
Weitere Informationen: Pravilnik o zasebnosti
OK
Späť