Zvedací mechanismy osvětlení REEL TECH se používají k bezpečné, jednoduché a hospodárné údržbě nebo modernizaci svítidel nebo reklamních panelů. Svítidla lze opravovat, vyměňovat nebo čistit stiskem tlačítka na úrovni země.