Varför välja Reel Tech?

För att spara kostnader

Reel Tech besparar dig kostnader för behörig personal, för tunga hjälpmedel som lyftplattformar eller ställningar samt för hyra, transport och väntetider eller för inköp av egen utrustning anpassad för användning i trappor mm.

För att undvika driftstörningar

Inga störningar av ordinarie verksamhet i lokalen. Ljuskällor kan alltid bytas ut på några få minuter utan förberedelser eller insats av särskild personal.

För snabbt, personsäkert och ekonomiskt belysningsunderhåll

Lämplig underhållshöjd anpassas med fjärrstyrd manöverenhet.

För att undvika olyckor

ReelTech-liftarna styrs vid användning antingen över ledning eller med fjärrstyrning. Strömmen bryts automatiskt då en belysning sänks till i förväg inställd arbetshöjd. Därmed kan allt underhållsarbete utföras bekvämt på golvnivå på elektriskt frånskiljd armatur istället för på farlig höjd i taket under spänning.

För effektivt energiutnyttjande

ReelTech medger att enstaka armaturer eller hela grupper enkelt och snabbt kan släckas ner för att spara energi.

För att undvika följdskador

Skador som lätt uppkommer på ömtåliga golv eller lokalen i övrigt vid användning av otympliga stegar, ställningar eller tunga maskinella hjälpmedel

Wir verwenden Cookies für Benutzerfreundlichkeit, Statistik und Einstellungen.
Wenn Sie hier bleiben, nehmen wir an, dass Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden sind.
Weitere Informationen: Privacy Policy
OK
Back